Naše vize doložená příkladem

Nabídnout lékařům a veřejnosti účinné a především bezpečné inovativní přípravky, jejichž mechanismus účinku bude založen na co nejpřirozenější regulaci fyziologických funkcí a jejichž nežádoucí účinky budou minimální. V tomto ohledu naplňuje danou filosofii nejen již řečená fyziologická regulační medicína, ale i vysokodávkovaná infuzní terapie vitaminem C (dále IVC). Ta, vedle známých účinků podporujících imunitní systém, má také protizánětlivý a selektivně cytotoxický účinek na maligní buňky. Některé studie z poslední doby prokazují, že IVC podávaná v rámci podpůrné protinádorové terapie zvyšuje kvalitu života. Zmírňují se projevy onkologického onemocnění a léčbou vyvolané vedlejší účinky jako je nauzea, nechutenství, únava (slabost), deprese, poruchy spánku, závrati a hemoragická diatéza. Také v rámci následné onkologické péče má IVC příznivý vliv na zmíněné nežádoucí účinky. Zároveň existuje reálný předpoklad, že IVC zesiluje účinek určitých standardních cytostatik a je toxická pro buňky tumoru a blokuje jejich metastázování. Samozřejmě z takového účinku může onkologický pacient jedině profitovat, jelikož vitamin C je fyziologická látka, nemůže nemocnému organismu ublížit, naopak mu může pouze prospět. A to je naše vize…