Termoregulační diagnostika a fototerapie
Přílohy:

Termoregulační diagnostika a fototerapie

Termoregulační diagnostika

Techniky termoregulační diagnostiky (TRD) jsou v medicínské praxi cenným doplňkem rutinně používaných diagnostických metod. Skenovací termoregulační diagnostika (STRD) je metoda, která je založena na radiační termografii, respektive na možnosti bezdotykového měření tepelného vyzařování povrchu lidského těla a jeho změn, přičemž vychází z faktu, že tkáně zdravé a tkáně postižené, například oxidativním stresem a chronicky zánětlivou reakcí, vykazují rozdílné teploty, což registruje počítačový program do termovizního obrazu. Na tomto termovizním obrazu je lékař schopen jednoduše vyhodnotit, v jakém stavu se organismus nachází, na kolik procent orgány pracují či jsou poškozeny, jak funguje nervový, imunitní, kardiovaskulární, zažívací a další systémy, případně, kde hrozí nebo jsou přítomny negativní či kancerogenní trendy.

Celá diagnostická metoda vychází z výzkumu vědců z univerzity v německém Heidelbergu a k vysoké a sofistikované míře dokonalosti ji dovedl vynikající německý fyzik narozený v Česku ing. Eugen Motyka. Jeho termografický přístroj Termograf-SCAN LT dnes reprezentuje reálnou možnost zasáhnout včas na úrovni prevence chorob a jejich léčby, respektive dříve, než jak to umožňuje většina současných diagnostických a laboratorních metod, které zobrazí patologický problém de facto až v okamžiku jeho existence.

Termografický přístroj Termograf-SCAN LT pracuje na principu popsané metody STRD pomocí speciálního skeneru bez dotyku pacienta a poskytuje lékaři okamžité výsledky. Vyšetření vyzařovacího pole člověka tak umožňuje nahlédnout do stavu vnitřního prostředí, které vyzařování této tepelné energie zajišťuje a reguluje. Využití metody lze očekávat zejména v diagnostice chorob souvisejících s chronicky zánětlivou reakcí, včetně onemocnění nádorových. Přístroj Termograf-SCAN LT pro bezkontaktní snímání teploty s velkou přesností v rozsahu IR-A Společnost Terapie Heidelberg s.r.o. vyvinula na základě dlouholetých zkušeností přístroj pro STRD – zařízení Termograf-SCAN LT a Software TRD. Tento systém na matematicko-fyzikálních základech vyhodnocuje tepelné změny regulačního chování v organismu (tzv. homeodynamiku), které jsou jedním z nejčasnějších projevů patologických změn.

Největším kladem termoregulační diagnostiky je absolutně neinvazívní charakter vyšetření. Termoregulační diagnostika pomáhá nejen v lékařské diagnostice, ale zároveň tvoří inovativní prostředek ochranný i preventivní, a navíc přináší lékaři informace o stavu organismu pacienta, díky nimž lze stanovit kvalifikované prognózy a čelit tak vzniku závažné nemoci. Práce s přístrojem je snadná a časově nenáročná, zpracování zjištěných informací do tabulek a grafů je zcela přehledné. K zobrazení vyhodnocených údajů používáme běžně dostupný osobní počítač. Přenos naměřených informací mezi měřicí sondou a přístrojem je zajišťován pomocí Bluetooth nebo ZigBee zařízení.

Fototerapie

Světlo má pro život rozhodující význam, je součástí všech biorytmů, pro které představuje nenahraditelnou informaci, spouštějící řadu regulací. Světlo je i základním zdrojem energie, je základní podmínkou života. Tyto dva typy účinků světla – informační a energetický, využívá i moderní medicína. V současné době jsou prokázány velmi dobré výsledky racionálně využívané fototerapie u celé řady patologických stavů. Účinky všech druhů fototerapie jsou spojeny s těmito charakteristickými faktory: vlnovou délkou záření, jeho dávkou, délkou expozice, frekvencí pulzů a absorpcí záření tkáněmi. Každý z těchto faktorů ovlivňuje účinky fototerapie. 

Z uvedených typů fototerapie se zaměříme na infračervené záření (IR). Toto záření je přirozenou součástí slunečního záření a má zcela nezastupitelný význam pro naprostou většinu známého života na Zemi. Využití IR záření v péči o zdraví nabízí celou řadu možností ovlivnění patologických procesů. Působí prospěšně především na klouby, svaly a obecně na měkké tkáně. IR záření se dělí podle vlnové dílky na jednolivá pásma: tzv. blízké pásmo (IR-A), střední (IR-B) a vzdálené (IR-C) pásmo. Infračervené záření pásma IR-A má najkratší vlnovou délku (760 až 1500 nm), působí ze všech druhů IR záření do největší hloubky - nejen do kůže, ale i do podkoží, a ovlivňuje prospěšně i hlouběji uložené tkáně. Pásmo IR-A je  proto pro infračervenou fototerapii nejvhodnější. Svým působením způsobuje lokální vazodilataci, zvyšuje tím perfuzi kůže a podkoží (vzniká hyperémie – zvýšené prokrvení). Tím se v daném místě zlepší přívod živin a krevních elementů a odvod metabolických zplodin. Navíc dochází k šíření tohoto účinku do hloubky např. na svaly či kloubní struktury. Dochází k tomu především reflexním účinkem na cirkulaci, kterým se šíří zvýšené prokrvení i do vzdálenějších lokalit, ale také kondukcí, tedy vedením tepla přímo ve tkáních. IR-A záření tak působí nejen lokálně, ale jeho schopnost ovlivňovat organismus je širší.1-5 

Základní mechanismus léčebných účinků infračerveného záření, tedy zvýšené prokrvení (hyperémie), je dán stimulačním působením IR-A na syntézu oxidu dusnatého (NO), který svým účinkem na hladké svalstvo cév způsobuje vazodilataci.6 Právě hyperémií je zprostředkována značná část prospěšných účinků fototerapie IR-A zářením. Tyto účinky lze rozdělit do několika skupin. Trofický účinek (zlepšení výživy tkání) je dán zlepšením přívodu živin do tkání; výsledkem je zlepšení funkce tkání (např. zvýšení pružnosti kolagenu ve tkáních pohybového systému). Účinek protizánětlivý a antibakteriální je dán zvýšeným přívodem imunitních elementů a zrychlením toku krve a lymfy. Antibakteriální účinek souvisí také se skutečností, že řada bakterií je citlivá na zvýšenou teplotu. Účinek spasmolytický, resp. myorelaxačníje způsoben reflexním mechanismem a projevuje se uvolněním jak příčně pruhovaného, tak i hladkého svalstva. Antiedematózní účinek vzniká v důsledku vlivu na permeabilitu buněčných stěn a osmotický tlak ve tkáních. Analgetický účinek je částečně dán snížením kyselosti tkání (normalizací pH) při zlepšeném prokrvení a lepším odplavením zplodin a tzv. substance P, dále poklesem citlivosti vnitřních receptorů bolesti; analgezie vzniká i v důsledku protizánětlivého a antiedematózního účinku. IR-A záření také významně zlepšuje hojení, což je způsobeno zejména lepším přívodem živin, kyslíku a hojivých elementů při zvýšené krevní cirkulaci. Resorpční účinek je způsoben zlepšeným odstraňování zplodin metabolismu.1-5 

K hlavním indikacím fototerapie infračerveným zářením patří chronická bolestivá onemocnění pohybového systému jako je vertebrogenní algický syndrom (např. lumbago),7 osteoartrózy, chronické artritidy, burzitidy, tendovaginitidy, epikondylitidy, myalgie. K dalším indikacím patří spasmy hladkého svalstva, zánětlivé infiltráty (analgetický a resorpční účinek), zánětlivá kožní onemocnění (např. furunkl, karbunkl, hydrosadenitida, panaricium, paronychium - k urychlení kolikvace hnisavých procesů), chronické sinusitidy, tracheitidy, bronchitidy, ve stomatologii např. stavy po extrakci zubů.1-2 Klinické studie ukázaly účinnost i u některých dalších onemocnění, jako je např. lymfedém.8 (Pokud jde o kontraindikace, aplikace infračerveného záření není vhodná u pacientů s hypertenzí vyššího stupně, pokročilou aterosklerozou, dekompenzovanými srdečními vadami a srdečním selháváním, febriliemi.2 Jako příklad terapeutické aplikace infračerveního záření lze uvést onemocnění pohybového systému, především degenerativní a zánětlivá. IR záření svými účinky zvyšuje extenzibilitu (roztažitelnost či pružnost) kolagenních vláken, snižuje ztuhlost kloubních spojení, pozitivně působí při narušené funkci kloubních pouzder (vzniklé např. v důsledku degenerativních patologických změn), snižuje bolestivost kloubů i svalů, uvolňuje spasmy příčně pruhovaných i hladkých svalů, snižuje nežádoucí zánětlivou reakci, přispívá k odstranění edémů, zlepšuje vstřebávání chronických výpotků. Aplikace IR je užitečná i při podpoře hojení u chronických zánětlivých procesů