Gunaprevac

Gunaprevac

Léčivý přípravek GUNAPREVAC je vyráběn italskou společností GUNA, která se již více než dvacet let zabývá farmaceutickým výzkumem. Společnost GUNA tradičně ve svých přípravcích využívá především tělu vlastní látky ve fyziologických koncentracích v kombinaci s rostlinnými extrakty a homeopatickými látkami. Konceptem je tedy co nejpřirozeněji regulovat fyziologické funkce našeho organismu tam, kde je to potřeba. Do konceptu tohoto inovativního lékařského odvětví tzv. „Fyziologické regulační medicíny“ se řadí i léčivý přípravek GUNAPREVAC.

GUNAPREVAC perorální granule

Informace o léčivém přípravku GUNAPREVAC jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích (VPOIS), která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.

Co je GUNAPREVAC a k čemu se používá?

GUNAPREVAC je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo se vám přitíží, poraďte se se svým lékařem.

Jak se GUNAPREVAC užívá?

Přípravek se podává ústy. Granule přímo vysypte pod jazyk a nechte volně rozpustit.

Obvykle užívané množství

 • Děti od 2 let a dospělí:
  • 1 dávka perorálních granulí (1 tuba) každých 6 až 8 hodin (maximálně 3 dávky denně) až do odeznění příznaků;
  • preventivně 1 dávka perorálních granulí (1 tuba) týdně po dobu 6 týdnů.

U dětí mladších 2 let konzultujte použití s dětským lékařem.

Co přípravek GUNAPREVAC obsahuje?

1 dávka perorálních granulí (1 g) obsahuje:

 • Účinné látky:
  • Aconitum napellus 5CH
  • Belladonna 5CH
  • Echinacea 3CH
  • Asclepias vincetoxicum 5CH
  • Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K
  • Cuprum 3CH
  • Haemophilus influenzae 9CH
 • Pomocné látky:
  • sacharosa, cca 1 g

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GUNAPREVAC užívat?

Upozornění a opatření

Neužívejte GUNAPREVAC jestliže máte alergii na obsažené léčivé látky nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Přípravek obsahuje sacharózu (řepný cukr). Pokud nesnášíte některé druhy cukru nebo jste diabetik, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek GUNAPREVAC

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel ani při obsluze strojů.

Nežádoucí účinky

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Balení

6 dávek perorálních granulí (po 1 g) 

Upozornění

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitý přípravek vraťte do lékárny.

Výrobce

GUNA S.p.a.
Via Palmanova 71
201 32, Milán, Itálie

Držitel rozhodnutí o registraci

inPHARM spol. s r.o.
Tomášikova 25/A
821 08, Bratislava, Slovenská republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního rozhodnutí:

inPHARM spol. s r.o., organizační složka
V Lipkách 647
154 00, Praha 5, Česká republika
Tel.: 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz

 

Lék k vnitřnímu užití. Není vázán na lékařský předpis. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informační letáček